Vinnovas APIer för öppen data

Vinnovas struktur

Vinnova finansierar projekt inom ramen för olika program. Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft. Exempel på aktörer är kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet. Varje program har en eller flera utlysningar med en eller flera ansökningsomgångar.

Vinnovas öppna data får användas fritt utan avgifter eller andra begränsningar (Public Domain Mark).
För mer information se Sveriges dataportal (extern länk)

Kontakt

Vinnovas APIer

Vinnova har ett antal API'er för öppen data.
se repektive API för mer info